Het Samenlevingsplan #VANRSL

Lees hier het volledige Samenlevingsplan 'Iedereen #VANRSL'.

Het Samenlevingsplan 'Iedereen #VANRSL' is een breed en geïntegreerd plan (= totaalplan) om uitsluiting tegen te gaan en meer verbondenheid te creëren tussen alle Roeselarenaars.

Het plan geeft vorm aan een inclusieve stad (= iedereen hoort er bij) met aandacht voor specifieke doelgroepen die uitsluiting en discriminatie ervaren. Iedereen heeft recht op alle rechten, ongeacht of je jong, oud, man of vrouw bent, welke huidskleur je hebt, of je neurodivers bent, welke godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt.

Deelplannen

Binnen het Samenlevingsplan zijn een aantal deelplannen opgesteld.

Regenboogplan

Het Regenboogplan zet in op bewustmaking en samenwerking om discriminatie, geweld en homofobie in Roeselare tegen te gaan. We werken daarvoor samen met diverse verenigingen of organisaties uit het middenveld en met de politie.

Actieplan Anti-racisme

Het actieplan anti-racisme wil inclusie en verbondenheid versterken. Voor dit actieplan is er een samenwerkingsverband met het Agentschap Integratie en Inburgering. We startten ook een focusgroep Integratie. Die focusgroep vangt noden vanuit de doelgroep op, volgt de voortgang van het plan op en geeft advies aan het beleid van de Stad.

We willen met dit plan nieuwe inwoners met een migratieachtergrond kansen op maat bieden, zodat ze een actieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

Europese samenwerking met ECCAR

In 2020 sloot Roeselare zich ook aan bij het ECCAR-programma (European Coalition of Cities Against Racism). Binnen dit netwerk wisselen Europese steden ervaringen uit aan elkaar zodat ze hun beleid om racisme, discriminatie en vreemdelingenhaat tegen te gaan, samen kunnen aanpakken en verbeteren.

Je leest hier ons ECCAR 10-punten plan non-discriminatie.

Armoedebeleidsplan

De focus van het Armoedebeleidsplan ligt op gezinnen met kinderen, omdat kinderen de effecten ervan des te sterker ervaren.

Actieplan 'Oltegoare, niet alleen'

Door te werken aan een zorgzame samenleving en verbondenheid te versterken, willen we met het Actieplan 'Oltegoare, niet alleen' eenzaamheid doorbreken. We merken dat eenzaamheid een maatschappelijk probleem is in RSL. Eenzame mensen hebben vaak minder kansen, zijn minder betrokken en zijn minder gelukkig.

Actieplan Toegankelijkheid

Roeselare wil mensen met een fysieke beperking ondersteunen om een zo normaal mogelijk leven te leiden. We werken samen met organisaties voor (thuis)begeleiding om een doorgedreven toegankelijkheidsbeleid te realiseren.

Actieplan Leeftijdsvriendelijke stad

Met dit actieplan willen we senioren kansen bieden om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving én om ondersteund te worden waar nodig.

Het is een dynamisch plan waarvan de voortgang, evaluatie en bijsturing vanuit het platform WZC (woonzorgcentra), de stuurgroep leeftijdsvriendelijke stad en de seniorenadviesraad vorm krijgt. Zij signaleren noden uit de doelgroep naar het beleid.

Actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad

Roeselare staat voor een grote uitdaging. De Stad wil aandacht geven aan de kinderen en jongeren door een kind- en jeugdvriendelijke stad te zijn. Waar iedereen de kinderrechten respecteert en ze als basis gebruikt voor alles wat ze doen. Met een brede jeugdreflex denken we aan hen bij elke beslissing die we maken. Zo werken we samen aan een stad waar kinderen en jongeren graag zijn, een stad waar ze zichzelf kunnen zijn en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De stad luistert naar alle kinderen en jongeren en nodigt ze uit om actief samen te werken aan het Roeselare van de toekomst.

Actieplan pleegzorg

Dit actieplan geeft vorm aan ons engagement als Pleegzorgstad. Roeselare wil een faciliterende rol opnemen binnen het gezinsbeleid. We treffen maatregelen om pleegzorg te helpen bij het vinden van nieuwe pleeggezinnen en vergroten het maatschappelijk draagvlak.

Bekijk hier de volledige plannen

Benieuwd naar onze concrete aanpak?

Ontdek onze acties