Neurodiversiteit

Iedereen is uniek, en ook onze hersenen kunnen oneindig variëren.

Wat is neurodiversiteit?

Het brein van mensen kan verschillend zijn. Dat zorgt ervoor dat er verschillende manieren zijn van denken, leren, waarnemen en interpreteren. Het is geen eigenschap, maar simpelweg een andere manier van zijn.

Wat is neurodivergent?

Wanneer iemands manier van denken afwijkt van de maatschappelijke normen, dan zou je kunnen zeggen dat die persoon neurodivergent is. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met autisme, ADHD, dyslexie of epilepsie. Het tegenovergestelde van neurodivergent is neurotypisch. Dat zijn mensen die in onze samenleving als 'normaal' beschouwd worden.