Denk actief mee

Denk mee over het beleid in Roeselare en welke acties we verder kunnen ondernemen.

  • Wil je actief meewerken aan het beleid van de stad?
  • Heb je ideeën voor nieuwe acties die we kunnen ondernemen?

Dat kan door deel te nemen aan deze verschillende werkgroepen.

Klankbordgroep toegankelijkheid

De klankbordgroep toegankelijkheid komt verschillende keren per jaar samen om interessante thema's te bespreken, ideeën voor te leggen en initiatieven op te starten om Roeselare voor iedereen toegankelijk te maken.

Regenboognetwerk

Het regenboognetwerk bestaat uit verschillende leden van de LGBTQIA+ gemeenschap. Samen met hen gaat de Stad op zoek hoe we de gemeenschap beter kunnen ondersteunen. We werken aan een bredere acceptatie en veiligheid voor de holebi-gemeenschap en denken acties uit.

Jeugdraad

De Jeugdraad is de officiële spreekbuis voor jongeren naar het gemeentebestuur toe. De Jeugdraad geeft advies aan het gemeentebestuur en probeert jongeren beter te betrekken bij het beleid in de stad.

Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad

  • informeert senioren rond thema’s die hen aanbelangen
  • adviseert het lokaal bestuur,
  • organiseert vereniging overstijgende activiteiten
  • is de spreekbuis en het klankbord van en voor alle senioren

De Algemene Vergadering is hierbij een ‘open forum’ voor iedereen die geïnteresseerd is in seniorenthema’s en seniorenbeleid. Je kan dus vrij aansluiten bij de Algemene Vergadering.

Netwerk Oltegoare

Het netwerk Oltegoare, niet alleen versterkt een zorgzame samenleving en verbondenheid. Een 'goeiendag' zeggen, een warme glimlach… het zijn de kleine dingen die wonderen kunnen verrichten. Het netwerk Oltegoare dient als een klankbord en inspiratiebron voor de campagne. Samen maken we er een warm Roeselare van!

In je eigen buurt

Ook in je eigen buurt kan je je engageren.

  • Wil je je straat inschrijven voor Dag van de buren?
  • Wil je een gevelbankje of tegeltuintjes in je buurt?

Dat kan allemaal via de website Buurten #VANRSL.

Heb je interesse om aan te sluiten bij een van deze werkgroepen?

Contacteer ons!