Subsidies voor sociale projecten (Elk Telt)

Elk Telt ondersteunt sociale projecten in Roeselare die gelijke kansen bevorderen.

Wie kan 'Elk Telt' subidies krijgen?

De indiener van de aanvraag heeft een vestiging in Roeselare en neemt actief deel aan de netwerkmomenten 'Elk Telt'.

Welke sociale projecten worden ondersteund?

We ondersteunen projecten die tegemoet komen aan noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare Roeselarenaars, op vlak van

 • opvoeding
 • onderwijs
 • werken
 • wonen
 • vrije tijd
 • sociale relaties
 • gezondheid
 • inkomen

Welke ondersteuning kan ik aanvragen?

Afhankelijk van je vraag, kan je als organisatie 3 verschillende vormen van ondersteuning aanvragen:

 • Ondersteuning voor het inkopen van procesbegeleiding: om je team te versterken in het omgaan met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.
 • Een subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak binnen je organisatie: subsidie met personeelsinzet, voor maximum 24 maanden.
 • Een kleinschalige projectsubsidie: een eenmalige toelage van maximum € 4.000, geen personeelsinzet, voor maximum 16 maanden.

Meer info of een aanvraag indienen?

www.roeselare.be