Subsidies voor sociale projecten (Elk Telt)

Elk Telt ondersteunt sociale projecten in Roeselare die gelijke kansen bevorderen.

Wie kan 'Elk Telt' subidies krijgen?

Organisaties, scholen, verenigingen of samenwerkingsverbanden die:

Welke sociale projecten worden ondersteund?

We ondersteunen projecten die tegemoet komen aan noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare Roeselarenaars, op vlak van

 • opvoeding
 • onderwijs
 • werken
 • wonen
 • vrije tijd
 • sociale relaties
 • gezondheid
 • inkomen

Welke ondersteuning kan ik aanvragen?

Afhankelijk van je vraag, kan je als organisatie 3 verschillende vormen van ondersteuning aanvragen:

 • Ondersteuning voor het inkopen van procesbegeleiding: om je team te versterken in het omgaan met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.
 • Een subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak binnen je organisatie: subsidie met personeelsinzet, voor maximum 24 maanden.
 • Een kleinschalige projectsubsidie: een eenmalige toelage van maximum € 4.000, geen personeelsinzet, voor maximum 16 maanden.

Meer info of een aanvraag indienen?

www.roeselare.be