Wat is discriminatie?

Met Iedereen #VANRSL gaan we de strijd aan tegen discriminatie. Maar wat is discriminatie precies?

Definitie van discriminatie

Bij discriminatie wordt een persoon ongelijk of oneerlijk behandeld op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, afkomst, geaardheid, een handicap of fysieke eigenschap, ...

Beschermde discriminatiecriteria

In België bestaan er 3 wetten die samen de antidiscriminatiewetgeving vormen. Dat wil zeggen dat elke vorm van discriminatie op basis van een van deze criteria verboden en strafbaar is.

  • De Genderwet: discriminatie op basis van geslacht
  • De Antiracismewet: discriminatie op basis van nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd rad, huidskleur en afkomst
  • De Antidiscriminatiewet: discriminatie op basis van geloof of levensbeschouwing, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal

Verschillende vormen van discriminatie

Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar.

Wil je hier meer over te weten komen? Dan kan je dit filmpje van Unia raadplegen.

Hoe ontstaat discriminatie?

Dit filmpje van Unia legt uit hoe discriminatie eigenlijk werkt:

Wil je graag meer weten over discriminatie?

Volg dan zeker de gratis online opleiding van Unia: eDiv.

Roeselare heeft een samenwerkingsakkoord met het gelijkekansencentrum Unia voor info en advies.

Heb je discriminatie of haatboodschappen beleefd, gezien of gehoord? Of wil je advies vragen? Neem dan contact op met Unia.

Het Trefpunt Odi biedt heel wat informatie over discriminatie en wat je er tegen kan doen.