Beter reageren = niet veralgemenen

De HerstelAcademie voor jongeren en #HACK geven tips over hoe je beter kan reageren op problemen van jongeren.

Zeg niet: "Iedereen is wel eens depressief."

Hoe kan je beter reageren?

Deze jongeren zijn ervan overtuigd dat we door dialoog onwetendheid, veralgemening en onbegrip kunnen keren.

Over de HerstelAcademie en #HACK

In de HerstelAcademie voor Jongeren delen jongeren hun ervaring en kennis over mentale kwetsbaarheid met elkaar en met inwoners van Roeselare. Deze nieuwste actie, een samenwerking met jongerenwerking #HACK, wil mensen confronteren met uitspraken die kwetsbare jongeren vaak te horen krijgen, maar wil ook alternatieven bieden.

Kind- en jeugdvriendelijke stad

De Stad wil aandacht geven aan de kinderen en jongeren door een kind- en jeugdvriendelijke stad te zijn. Zo werken we samen aan een stad waar kinderen en jongeren graag zijn, een stad waar ze zichzelf kunnen zijn en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De stad luistert naar alle kinderen en jongeren en nodigt ze uit om actief samen te werken aan het Roeselare van de toekomst.