Het verhaal van Cindy

Cindy (46) wil door haar ervaringen rond armoede en sociale uitsluiting anderen helpen.

"Had je me vroeger gevraagd of ik in armoede leefde, dan had ik nee gezegd. Armoede was voor mij iemand die dakloos was of zat te bedelen op straat. Als kind stond ik er nooit bij stil dat ik zelf in armoede leefde en sociaal uitgesloten werd."

"Nergens bij kunnen aansluiten of je niet goed voelen, moeten rondkomen met een beperkt budget zonder enige luxe: dat weegt op je leven. Want wat is luxe voor jou? Voor mij is dat geen schulden hebben, alles kunnen betalen en mijn kinderen kunnen geven wat ze nodig hebben. Armoede zit in kleine dingen en heeft bovendien niet altijd met geld te maken. Ook sociale uitsluiting heeft een grote impact. Zelfs met een dak boven je hoofd, kan je je toch niet thuis voelen. Door de last die je meedraagt, vind je geen rust."

"Armoede is heel divers. Het kan iedereen overkomen, van de ene dag op de andere. Armoede kent geen kleur, stand of gender. Mensen in armoede schamen zich daar vaak over. Ze worden telkens geconfronteerd met vooroordelen en clichés."

"Ik volgde een opleiding en ben nu als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting aan het werk voor de Stad en het Welzijnshuis. Op die manier probeer ik anderen bij te staan en de vooroordelen te lijf te gaan. Met mijn eigen rugzakje vol ervaringen kan ik me inleven in de situatie van mensen in armoede. Ik wil ervoor zorgen dat wie in armoede leeft, nog altijd meetelt in de maatschappij. Naar hen luisteren, hen de tijd en ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als dat moeilijk is. Door hen te tonen dat ze mij kunnen vertrouwen, verlaag ik drempels om de stap te zetten naar de verdere hulpverlening waar ze recht op hebben."

Wil jij leren reageren op discriminatie?

Volg een omstaanderstraining!