Dialoogtafels tegen racisme

Kom naar de dialoogtafels tegen racisme.

Denk samen met ons na over hoe we een positief en warm Roeselare zonder racisme kunnen realiseren. Deel jouw ideeën zodat we samen werk kunnen maken van SAMEN TEGEN RACISME #VANRSL.

De eerste dialoogtafels gingen door op maandag 9 mei 2022 in TRAX. Naast een optreden van de band Ain't Post kon je ook luisteren naar het slotwoord van Don. Deel twee vond plaats op 23 september, het derde deel op 28 november.

ECCAR

Sinds 2020 is Roeselare lid van het Europees Netwerk ECCAR. Dat staat voor European Coalition of Cities Against Racism.

Dit netwerk zet 10 doelen centraal:

  1. Meer aandacht voor acties tegen racisme
  2. Constante evaluatie van racisme en discriminatie van het beleid
  3. Betere ondersteuning voor slachtoffers van racisme en discriminatie
  4. Meer participatie en beter geïnformeerde inwoners
  5. Roeselare als actieve supporter van acties rond Gelijke Kansen op de arbeidsmarkt
  6. Roeselare als werkgever en dienstverlener met aandacht voor gelijke kansen
  7. Geen racisme en discriminatie op de woonmarkt
  8. Geen racisme en discriminatie in het onderwijs
  9. Culturele diversiteit promoten
  10. Hate-, crime- en conflictmanagement

Meer informatie over het 10-puntenplan non-discriminatie vind je in ons samenlevingsplan.

Veel volk tijdens de eerste dialoogtafels tegen racisme.
Optreden van Ain't Post

Meer info over racisme en discriminatie.