Dialoogtafels Gender en Seksuele Diversiteit in het Onderwijs

Denk mee tijdens de dialoogtafels op 22 november.

  • Dinsdag 22 november om 19 u.
  • Guido Gezellelaan 6, Roeselare

De afgelopen jaren zette Stad Roeselare grote stappen voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Dat letterwoord staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer, interseksueel en asueksueel. De + staat voor alle andere seksuele oriëntaties, genders en geslachten die niet onder de andere letters vallen.

In 2021 kon je al lid worden van ons Regenboognetwerk: een groep experten, leden van de gemeenschap, hun vrienden en familie. Samen met de Stad stelden zij een actieplan op waarin ze de noden van de gemeenschap verzamelden.

Een van de meest prominente thema's is onderwijs. Er blijkt nood aan een betere informatiedoorstroom, naast een ruimere acceptatie en bereidheid om over het thema te spreken. In 2024 willen we dit thema dan ook centraal plaatsen binnen het actieplan.

Daarom gaan Stad Roeselare en het Regenboognetwerk nu in dialoog met alle partners binnen het onderwijs. Leerkrachten, directieleden, begeleiders, studentenraden: iedereen is welkom op de dialoogtafels Gender en Seksuele diversiteit in het Onderwijs. De dialoogtafels gaan door op dinsdag 22 november 2022. Samen gaan we in gesprek over hoe we deze thema's kunnen aanpakken in de toekomst. We bekijken waar samenwerken mogelijk is en luisteren bovenal naar welke noden er nog leven.

Dit is een activiteit van het Regenboognetwerk met als partners: ARhus, CAW, Jeugdraad Roeselare, Stad Roeselare en Unia.

Wil je deelnemen aan de dialoogtafels?

Schrijf je in!