Internationale dag van mensen met een beperking

Op vrijdag 3 december zetten we mensen met een beperking extra in de kijker.

Als persoon met een fysieke beperking wil je een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Verschillende organisaties voor (thuis)begeleiding willen je daarin ondersteunen, samen met de Stad Roeselare en een doorgedreven toegankelijkheidsbeleid.

Ter gelegenheid van de Internationale dag van mensen met een beperking kan je deelnemen aan de klankbordgroep toegankelijkheid. Die komt verschillende keren per jaar samen om

  • interessante thema's te bespreken
  • ideeën voor te leggen
  • initiatieven op te starten

Zo maken we Roeselare toegankelijk voor iedereen!

Zorg je mee voor een toegankelijke stad?

Schrijf je in voor de klankbordgroep toegankelijkheid